I - Quy định sử dụng

Chàomừng Quý khách đến với trang thông tin điện tử https://uton.vn và Ứng dụng Uton của Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ.

Utonlà ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là “Sàn TMĐT Uton“) trong ngành giao thông vận tải được thiết lập, quản lý và vận hành bởi Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ. Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Uton”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315039353 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/05/2018, thay đổi lần thứ 2 ngày 27/11/2019 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Uton”).

Quýkhách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện sử dụng Uton (“Điều khoản sử dụng”) trước khi cài đặt và sử dụng Uton để đặt mua bất kỳ dịch vụ nào thông qua Sàn TMĐT Uton (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Điềukhoản sử dụng này là Thỏa thuận pháp lý giữa quý khách hàng và Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ khi quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng ứng dụng và sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT Uton.

Bằngviệc sử dụng Dịch vụ trên ứng dụng Uton, quý khách đồng ý rằng quý khách đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này và với bất kỳ nội dung sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi Uton tại từng thời điểm trên trang thông tin điện tử https://uton.vn và/ hoặc trên Ứng dụng Uton.

Điềukhoản sử dụng này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi Uton tại từng thời điểm tại trang thông tin điện tử https://uton.vn và/ hoặc trên Ứng dụng Uton.

Utonbảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản cụ thể nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp.

Nhữngđiều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://uton.vn và/ hoặc thông qua Ứng dụng Uton.

Ngườisử dụng dịch vụ có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng Ứng dụng Uton và sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng Uton.

Việctiếp tục sử dụng Ứng dụng Uton, sử dụng Dịch vụ trên Sàn TMĐT Uton sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bất kể là quý khách đã xem xét sự thay đổi của Điều khoản sử dụng hay chưa, sẽ mặc nhiên được coi là quý khách đã chấp thuận và đồng ý đối với những nội dung thay đổi đó.

Côngty TNHH Auto Bắc Mỹ là chủ sở hữu Ứng dụng Uton thực hiện hợp tác kinh doanh với Đối tác đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ vận tải cho Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam (sau đây gọi là: “Đối tác” hoặc “Nhà cung cấp”).

Thờiđiểm giao dịch giữa nhà cung cấp với quý khách hàng được xác lập thông qua Ứng dụng Uton cũng là thời điểm quyền và nghĩa vụ giữa quý khách và nhà cung cấp dịch phát sinh hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Dịchvụ mà Ứng dụng Uton cung cấp là ứng dụng công nghệ kết nối quý khách với các Đối tác cung cấp dịch vụ vận tải của Công ty nhằm tạo sự thuận lợi của các bên trong quá trình giao dịch.

Côngty chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách hàng hoặc thực hiện cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình quý khách sử dụng dịch vụ vận tải của nhà cung cấp thông qua Ứng dụng Uton.

Chínhsách này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

II - Cam kết

1- Khi sử dụng Dịch vụ, sử dụng Ứng dụng Uton, quý khách cam kết và bảo đảm bảo rằng:
 • Cónăng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng; có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng này.
 • Những thông tin cung cấp cho công ty chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật, đầy đủ và xác thực.
 • Việc sử dụng Dịch vụ là để phục vụ cho nhu cầu hợp pháp, hợp lệ.
 • Không được ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng Uton của mình
 • Không được chuyển giao, chuyển nhượng tài khoản người dùng Ứng dụng Uton của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Cam kết luôn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành liên quan được áp dụng tại quốc gia của mình và tại Việt Nam nơi bạn sử dụng Dịch vụ.
 • Có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Ứng dụng Uton tương thích dành cho thiết bị di động của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích với Ứng dụng Uton hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Ứng dụng Uton không phù hợp hoặc không tương thích dành cho thiết bị di động của bạn.
 • Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Ứng dụng Uton có hỗ trợ.
2- Bằng việc sử dụng Ứng dụng Uton, quý khách cam kết, đồng ý rằng:
 • Khôngsử dụng Ứng dụng Uton để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo; để làm phiền, quấy nhiễu người khác hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo; vi phạm điều cấm của pháp luật có liên quan hiện hành của Việt Nam.
 • Không liên hệ với Đối tác nhà cung cấp dịch vụ trên Sàn TMĐT Uton nhằm mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ mà Ứng dụng Uton có hỗ trợ.
 • Không sử dụng thông tin của Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ, của Đối tác nhà cung cấp Dịch vụ vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng Dịch vụ.
 • Không thực hiện các hành vi (cố ý hay vô ý) có thể gây ra tổn hại đối với Ứng dụng Uton, tổn hại tới uy tín thương hiệu, tài sản của Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ, Đối tác cung cấp Dịch vụ.
 • Không sao chép, bán lại, tặng cho hoặc phân phối Ứng dụng Uton và/ hoặc phần mềm hỗ trợ liên quan khi không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ.
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản sử dụng Ứng dụng Uton (tài khoản người dùng) của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để khách hàng sử dụng Ứng dụng Uton.
 • Cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý vì mục đích cung cấp tài khoản người dùng Ứng dụng Uton, cung cấp Dịch vụ cho khách hàng.
 • Đồng ý cung cấp thông tin xác thực, thường xuyên duy trì, cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Công ty để sử dụng Dịch vụ để đảm bảo rằng các thông tin này luôn xác thực, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm. Quý khách xác nhận rằng nếu các thông tin về quý khách là không đúng, không chính xác, thiếu cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của quý khách bất kỳ lúc nào cho dù là có hoặc không thông báo.
 • Không thực hiện các hành vi lừa dối Công ty và các hành vi có tính chất tương tự nhằm hưởng lợi bất chính trong bất kỳ sự kiện, hoạt động khuyến mại hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành.
 • Khi yêu cầu các dịch vụ vận tải thông qua Ứng dụng Uton hoặc khi sử dụng Dịch vụ, quý khách phải chi trả cước viễn thông cho nhà cung cấp theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
 • Không được thực hiện các hành vi nhằm phá hoại sự vận hành bình thường của Ứng dụng Uton và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan của Công ty TNHH Auto Bắc Mỹ.
 • Việc sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ và/ hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng Uton của quý khách sẽ phù hợp và tuân theo Chính sách Bảo mật thông tin của Công ty. Chính sách này Công ty có thể được sửa đổi theo thời gian và được đăng tải trên trang thông tin điện tử và Ứng dụng Uton của Công ty.
 • Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân quý khách, Đối tác cung cấp dịch vụ, Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào khi quý khách vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.
III - Thanh toán

1- Bạn phải thanh toán Cước Phí bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua Ứng Dụng Uton vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.

2- Trong trường hợp Bạn quyết định thanh toán Cước Phí qua Ứng Dụng Uton, Bạn cấp cho Uton đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản Cước Phí liên quan bằng phương thức thanh toán mà Bạn đã đăng ký và thay mặt Bạn chuyển tiền cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, sau khi Uton khấu trừ (tùy từng trường hợp áp dụng) các khoản thanh toán liên quan theo các thỏa thuận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

3- Tất cả các khoản thanh toán phải bằng đồng Việt Nam.

IV - Thuế
Làngười sử dụng Dịch vụ thông qua Ứng dụng Uton, quý khách đồng ý rằng, nghĩa vụ thuế của Công ty, của Đối tác cung ứng dịch vụ vận tải là độc lập. Mỗi bên có nghĩa vụ kê khai hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đối với nhà nước và tuân thủ theo pháp luật thuế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.