Địa điểm

Chúng tôi dùng vị trí của bạn để thiết lập các thông tin về giá cước và lộ trình.

Safety behind the wheel

messages.drive.our_commitment

Uton.vn is dedicated to keeping people safe on the road. Our technology enables us to focus on driver safety before, during, and after every trip.

Trước chuyến đi

Picking up passengers

No anonymous pickups
All riders must create an account and provide their name, email address, and phone number before they can request a ride. So when you accept a request, you’ll know who you’re picking up and so will we.

Substitute phone numbers
Trong nhiều trường hợp, Uton.vn dùng công nghệ cho phép khách đặt xe liên hệ ẩn danh với tài xế qua tin nhắn. Vì thế mọi trao đổi liên lạc với nhau hoàn toàn riêng tư và an toàn.

Trên chuyến đi

Đến đích

Chỉ đường trên ứng dụng
When riders enter their destination, you will automatically receive turn-by-turn directions in the app—so you can focus on getting there safely.

Theo dõi lộ trình theo thời gian thực
Dữ liệu GPS luôn được lưu giữ và cập nhật nhằm hỗ trợ và khách hàng và tài xế luôn an toàn và dịch vụ được tốt nhất. Chúng tôi luôn cải thiện để ngày càng phục vụ tốt hơn.

Sau khi lên xe

Luôn cải thiện Uton.vn trải nghiệm người dùng

No change, no hassle
messages.drive.fares_auto

Driver feedback
You rate your rider after every trip. We review those ratings to ensure that everyone you pick up is as respectful as you are. Riders reported to violate our terms of service may be prevented from using Uton.vn.

Drive safely with Uton.vn

messages.drive.siginup_drive
The information provided on this web page is intended for informational purposes only and may not be applicable in your country, region, or city. It is subject to change and may be updated without notice.